FALK El OG TOTALSERVICE, Aut. El-installatør som kan garantere at opgaverne bliver udført håndværks-mæssigt korrekt og i overens-stemmelse med de gældende love og regler.

OBS: Ændringer i boliger og boliglignende installationer

Sikkerhedsstyrelsen stiller fortsat krav om HFI- eller HPFI-afbryder (fejlstrømsafbryder) i alle eksisterende boliginstallationer. Boliginstallationer defineres som installationer i bygninger, der bruges til beboelse eller boliglignende formål. Der er tale om private og offentlige boliger samt institutioner, som fx plejehjem, herberg og døgninstitutioner. På boligområdet er der altså ændringer og reglen trådte i kraft 1. juli 2008.Læs mere hos Sikkerhedsstyrelsen.dk

 

Persondata:

 

Vi Gemmer dine personoplysninger til følgende formål:

  • For udført arbejde og brugte materialer].

Vi Gemmer følgende personoplysninger om dig:

  • Navn Adresse Telefon nummer og Mail. adresse .

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til Andre uden din accept:

Vi opbevarer dine personoplysninger i [I 28-60 måneder ang Garanti og kvalitets kontrol].

Ret til sletning
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mobil nr. 26 27 72 92 eller mail brian@falk-el.dk

FALK EL OG TOTALSERVICE

+4526277292

Vi står altid klar til at rådgive vores kunder og give dem et tilbud, der er specifikt tilpasset de nødvendige behov. Dette gælder både i forhold til pris, tid og materialer. Du kan derfor til enhver tid ringe til vores telefon på nummeret: 2627 7292. - og husk, det koster ikke noget at spørge.